Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Toox Webdesign. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1. Diensten

Toox Webdesign biedt webdesign-, ontwikkelings- en gerelateerde diensten aan haar klanten. De aard en omvang van de diensten worden bepaald in overleg met de klant en vastgelegd in een overeenkomst.

2. Offertes en Prijsstelling

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Toox Webdesign behoudt zich het recht voor om prijzen en tarieven te wijzigen met een redelijke kennisgeving aan de klant.

3. Betalingen

Betalingen dienen te geschieden volgens de overeengekomen voorwaarden zoals vermeld in de offerte of overeenkomst. Bij niet-tijdige betaling behoudt Toox Webdesign zich het recht voor om de dienstverlening op te schorten of te beƫindigen.

4. Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Toox Webdesign ontwikkelde materialen, waaronder maar niet beperkt tot websites, grafische ontwerpen en software, blijven eigendom van Toox Webdesign, tenzij anders overeengekomen.

5. Aansprakelijkheid

Toox Webdesign is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, omzet, gegevens of goodwill, voortvloeiend uit het gebruik van onze diensten.

6. Vertrouwelijkheid

Toox Webdesign zal alle vertrouwelijke informatie die wordt verstrekt door de klant tijdens de uitvoering van de diensten vertrouwelijk behandelen en niet aan derden bekendmaken, tenzij vereist door de wet of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant.

7. Geschillen

Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Vlaardingen, Nederland, tenzij anders overeengekomen.

8. Wijzigingen in de Voorwaarden

Toox Webdesign behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden na publicatie op onze website.

Door gebruik te maken van onze diensten, verklaart u dat u deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Betaalbare websites op maat die jouw online identiteit versterken. Profiteer van flexibel betalen in termijnen en zet vandaag de stap naar een professionele online aanwezigheid.
Contact
NIeuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief om de laatste updates & kortingen te ontvangen

Stuur een whatsapp berichtje
1
Ben je verdwaald?
Hallo daar! šŸ‘‹
Hoe kunnen wij u van dienst zijn?